Trinitatis Natkirkes manifest og dogmer

Manifest for Trinitatis Natkirke
Trinitatis Natkirke er kirke for unge, rettet mod unge og skabt af unge. Vi tror i Natkirken, at det kristne budskab kan have en afgørende betydning i ethvert menneskes liv, og at kristendommen kan finde en plads i en hvilken som helst kultur – det gælder også en moderne pulserende storbykultur.

Vi vil skabe et rum for mangfoldighed – det gælder både musikalsk, billedligt og poetisk. Alle udtryksformer har deres egen skønhed og validitet, hvis de skabes med et kunstnerisk sigte. Vi har som Natkirke for unge en forpligtelse til at åbne dørene for ungdomskultur i alle dens afskygninger og udtryk. Det er derfor afgørende, at unge kan regne med at få deres kultur og kunst taget alvorligt i Natkirken.

Det kristne budskab giver tro og håb til virkelige mennesker i deres virkelige konkrete liv. Vi må derfor som kirke aldrig afsondre os fra virkeligheden – vi skal derimod være aktør og medspiller, og gøre hvad vi kan for, at det kristne ikke ses som en begrænsning, men som en generator for udfoldelse af kreativitet.

Natkirken er en ny måde at lave kirke på og ikke et forsøg på at lave en ungdomsklub eller et nyt koncertsted. Trinitatis Natkirke foregår i et gammelt kirkerum, og det sætter krav til brugerne. Vi kræver, at både aktører, optrædende og kirkegængere tager ansvar for rummet, og vi fordrer et medejerskab af Natkirken, men giver til gengæld en unik mulighed for at agere i et usædvanligt og særegent rum og for at opleve det kristne talt i et vedkommende sprog.

Dogmer
1. Aktører, optrædende og frivillige modtager hverken honorar eller løn.

2. Aktører, optrædende og frivillige tager aktiv del i den kreative og
praktiske udformning af aftenen.

3. Gudstjenester og den enkelte aftens arrangementer skal udgøre en helhed og må derfor ikke splittes op i separate handlinger.

4. Så mange kunstneriske genrer og udtryksformer som muligt skal repræsenteres i løbet af en sæson for at opnå mangfoldighed i Natkirken.

5. Trinitatis Natkirke er en del af København og skal derfor fungere i samspil med byens øvrige liv.

6. Alle arrangementer skal foregå i respekt for kirken, kirkerummet og
kristendommen.

Comments are closed.